วีซ่า ทำงานนิวซีแลนด์

posted on 04 Nov 2009 14:03 by loolays

    ถ้ามีวีซ่าทำงานออสเตรเลีย ก็ต้องไม่ลืม นิวซีแลนด์จ้า เป้นอีกประเทศที่น่าสนใจทีเดียว อากาศดี ที่คัญคนไทยยังน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับออสเตรเลีย กฏกติกาก็เหมือนๆกับวีซ่าออสเตรเลียเลยจ้า แต่ละปีจะรับถึง 100คน ไปได้ในระยะเวลา 12 เดือน แต่ที่นี่เค้าให้ทำงานได้ไม่เกิน 3 เดือน ต่อ 1 ที่ ก็คือเราสามารถเปลี่ยนงานไปได้เรื่อยๆหล่ะ ไปดูคุณสมบัติกัน คล้ายกับออสเตรเลียเลยจ้า

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า


-
ใบสมัคร


-ชาวไทยที่มีอายุ 18-30 ปี


-จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา


-มีหลักฐานทางการเงิน 7,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (ประมาณ 168,000 บาท)


-มีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สื่อสารได้


-มีความประพฤติ และสุขภาพดี


-มีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์


-ผ่านการตรวจวัณโรค โดยใช้แบบฟอร์ม NZIS 1096


-มีใบรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

 

การยื่นใบสมัคร


  ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่แผนกวีซ่า ที่สถานทูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 อาคาร เอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330       ตั้งแต่วันนี้ หรือยื่นขอวีซ่าผ่านทางเว็บไซต์ www.immigration.govt.nz

ระยะเวลาพิจารณา


ภายใน 10 วันทำการ (หากเอกสารครบถ้วน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


   www.immigration.govt.nz หรือต้องการรายละเอียดการขอวีซ่าฉบับสมบูรณ์ คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/Checklists
และตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ www.immigration.govt.nz


วันหมดเขตรับสมัคร 
   ปลายเดือนกรกฎาคม  

**ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะจ๊ะ**